Doprava zdarma při nákupu nad 2 500 Kč / € 100

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále též „OP“) upravují práva a povinnosti mezi:

KITCHENETTE s.r.o.
se sídlem: Nad Zlíchovem 197/16, Praha 5, 152 00
IČO: 03119882
DIČ: CZ03119882
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 227669
email: info@kitchenetteshop.cz
tel: +420777172100

číslo bankovního účtu pro platby v českých korunách: 2000666872/2010
IBAN:CZ6620100000002000666872
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

číslo bankovního účtu pro platby v eurech: 2700666873/2010
IBAN:: CZ5620100000002700666873
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

(dále jen "prodávající") na straně jedné a kupujícími na straně druhé, pro prodej zboží prostřednictvím on–line obchodu umístěného na internetové adrese www.kitchenetteshop.cz.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto OP prodávajícího, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kitchenetteshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vyjma nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu se liší s ohledem na stát doručení, přičemž je doručováno pouze do států uvedených na webové stránce.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 2000666872/2010 Fio Banka

– okamžitou platbou prostřednictvím internetového bankovnictví

– platební kartou online.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není–li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Pokud má zákazník platný slevový kód či kód z dárkové poukázky, vloží tento kód do příslušného pole na webovém formuláři pro odeslání objednávky. Jednotlivé slevy nelze kombinovat.  Pokud má zákazník věrnostní procentuální slevu na nákup, je zákazníkovi tato sleva automaticky odečtena při každém nákupu provedeném pod jeho registrací. Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony či věrnostní slevy.

4.9. Je–li to v obchodním styku obvyklé nebo je–li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.10. Po odeslání objednávky má kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadává kupující do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

5. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Ustanovení tohoto čl. 5 se užije pouze v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy člověkem, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

5.2. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu (autorský podpis knihy s věnováním), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.3. Nejedná–li se o případ uvedený v čl. 5.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že si kupující - spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení kupní ceny, pokud byla kupní cena uhrazena dobírkou nebo s vrácením peněz tímto způsobem souhlasí. Kupující může k odstoupení od smlouvy využít také formulář umístěný na webových stránkách (zde). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel zaslat na adresu sídla prodávajícího (KITCHENETTE s.r.o., Nad Zlíchovem 16, Praha 5, 152 00 - na tuto adresu se neodesílá zboží) nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@kitchenetteshop.cz.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to na doručovací adresu logistického centra:

Fulfillment CZ s.r.o. / pro Kitchenette Shop

Hala H1, vchod č. 6

Do Čertous 2634/7

Praha 20, 193 00

Tel.linka pro vratky či reklamace: +420777172100 ( Andrea Bayerová)

5.5. Kupující - spotřebitel má právo na vrácení finančních prostředků na dopravné pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí–li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. Kupující - spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, má prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující - spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím - spotřebitelem bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu - spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího - spotřebitele na vrácení kupní ceny. Na kupní cenu, která má být kupujícímu - spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího - spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem, a to způsobem, který byl zvolen pro platbu zboží. V případě platby přes dobírku budou peněžité prostředky vráceny na bankovní účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím - spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím - spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu - spotřebiteli další náklady. Odstoupí–li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího - spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím – spotřebitelem.

5.10. Je–li společně se zbožím poskytnut kupujícímu - spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde–li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující - spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je–li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci je zákazník informován e–mailem.

6.5. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla–li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny způsobem, kterým je prodávající obdržel (nebo se souhlasem kupujícího i jiným způsobem), a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.7. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně, ideálně ještě ten den oznámit prodávajícímu. Případné reklamace na dopravu se musí zadat max. do 2 pracovních dní od doručení kupujícimu. 

6.8. Zboží bude na adresu zvolenou kupujícím expedováno a hrazeno dle výběru kupujícího z nabídky určené prodávajícím. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí.

7.2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho logistického centra:           

Fulfillment CZ s.r.o. / pro Kitchenette Shop

Hala H1, vchod č. 6

Do Čertous 2634/7

Praha 20, 193 00

Kontakt.osoba: Andrea Bayerová, andrea@kitchenette.cz, Tel.linka pro reklamace: +420777172100

a to tak, že na tuto adresu doručí vadné zboží spolu s příslušenstvím a dokladem o koupi (fakturou) a zároveň doručí podrobný popis závad a uvede jaký nárok z vadného plnění ve smyslu čl. 7.5. nebo 7.6.  požaduje. K reklamaci zboží může kupující využit reklamační formulář umístěný na webových stránkách (zde). Před odesláním vadného zboží prodávajícímu kupující pořídí fotodokumentaci zboží kompletně i s obalovým materiálem, s výplní pro bezpečnou přepravu a krabicí se štítkem dopravce. Před odesláním nebo odevzdáním zboží v logistickým centru prodávající žádá kupujícího, aby ho o tom informovali e-mailem na info@kitchenetteshop.cz.

7.3. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží. Náklady na doručení vadného zboží prodávajícímu hradí kupující.

7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

7.4.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.4.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

7.4.3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.4.4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.4.5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.5. Neodpovídá-li zboží výše uvedeným požadavkům, může kupující-spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupujíc-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li dodání nového zboží možné, má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud by však odstoupení od kupní smlouvy nebo dodání nového zboží bylo vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu opravit, má kupující-spotřebitel nárok na opravu zboží. I v případě, že lze vadu opravit, má kupující-spotřebitel nárok na dodání nového zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, nelze-li zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo pro větší počet vad. Jestliže kupující-spotřebitel neodstoupí od smlouvy, nepožadujete nové zboží ani opravu vadného zboží, může žádat o přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.6. Kupující-podnikatel je v případě, že má zboží vady, v důsledku nichž je kupní smlouva porušena podstatným způsobem, oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vad nebo dodáním chybějícího zboží; odstranění vady opravou zboží; přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje taková vada, o němž prodávající již v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující- podnikatel kupní smlouvu neuzavřel, pokud by tuto vadu předvídal. V případě, že má zboží vady, v důsledku nichž je kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem, je kupující-podnikatel oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že prodávající vadu neodstraní včas nebo ji odmítne odstranit, je kupující-podnikatel oprávněn požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

7.7. Práva z vadného plnění nemůže kupující uplatnit, jestliže věděl o vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena kupujícím a jeho nesprávným užíváním zboží.

7.8. O přijetí reklamace bude kupující informován nejvýše do 3 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li s kupujícím domluveno jinak.

7.9. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Vady zboží, zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen reklamovat neprodleně, nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. V případě vad způsobených přepravou zboží musí kupující vadu oznámit prodávajícímu nejpozději do druhého dne od převzetí zásilky a současně bezodkladně (nejpozději do dvou dnů) kontaktuje daného dopravce a sepíše s ním (i dodatečně) zápis o škodě dle pravidel daného dopravce. Kupující v případě potřeby poskytne prodávajícímu zápis o škodě a poskytne mu potřebnou součinnost k náhradě škody způsobené na zboží v důsledku přepravy. V případě, že kupující nezjistí a nereklamuje vady, zjistitelné při převzetí ve lhůtě dle tohoto odstavce, ztrácí nárok na přiznání práv z vadného plnění.

7.10. Je-li v kupní smlouvě nebo v popisu zboží na webových stránkách uvedeno, že se na zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto prodávající, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím. Kupující uplatní nárok ze záruky v záruční době způsobem uvedeným v čl. 7.2. a 7.3.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.12. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího - spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platných právních předpisů ČR.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIES

9.1. Ustanovení tohoto článku 9 se vztahují pouze na kupující, kteří jsou fyzickými osobami.

9.2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se Zásady zpracování osobních údajů (link zde). Při používaní webové stránky můžou být osobní údaje osob přistupujících na webové stránky zpracovány prostřednictvím cookies. Informace o použití cookies jsou obsaženy v Zásadách pro používaní cookies (zde).

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Kupující zaškrtnutím souhlasu na příslušném registračním formuláři vyslovuje souhlas, že prodávající je oprávněn zasílat na jeho elektronickou adresu obchodní sdělení týkající se prodávajícího a ním nabízeného zboží. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@kitchenetteshop.cz, případně způsobem uvedeným v daném obchodním sdělení. Na zasílání obchodních sdělení se vztahují Zásady zpracování osobních údajů. 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručována korespondence týkající se plnění kupní smlouvy na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je–li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách.

12.4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6. Prodávající si vyhrazujeme právo změny a doplnění těchto obchodních podmínek. O účinnosti nových obchodních podmínek bude prodávající informovat na webových stránkách. Toto ustanovení neomezuje práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozí verze obchodních podmínek. Na kupní smlouvy uzavřené před datem účinnosti nových obchodních podmínek  se použije to znění obchodních podmínek, které bylo účinné k okamžiku uzavření kupní smlouvy, a to i v případě, že plnění z kupní smlouvy bude poskytnuto po nabytí účinnosti nových obchodních podmínek.

12.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kitchenette s.r.o., Nad Zlíchovem 16, Praha 5, 152 00 Česká republika adresa elektronické pošty info@kitchenetteshop.cz, telefon +420777172100.

12.8. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 19.9.2022.

PUNCOVNÍ ZNAČKY

V tabulce naleznete v současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží.